Ga naar hoofdinhoud

Je winkelwagen is momenteel leeg.

Terug naar winkel

TelePunt.nl geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 3 maanden op het tijdens de reparatie vervangen onderdeel. De garantietermijn gaat in op de factuurdatum! Op reparaties verricht aan producten met bliksem-,water-,val- of vochtschade, wordt alleen garantie gegeven op de vervangen onderdelen, tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Verder vervalt de garantie bij het openen van het product door klant of derde na de reparatie, welke door schermreparatie.nl is uitgevoerd. Bij schade van buitenaf zoals bijvoorbeeld valschade en vochtschade, alsmede softwarematige toepassingen (jailbreaken, bricken, rooten), vervalt de garantie automatisch. Water/vocht schade valt altijd buiten de garantie.
Wanneer binnen 3 maanden na factuurdatum van het gerepareerde toestel de klachten, genoemd in artikel 1, terugkeren en de oorzaak hiervan duidelijk in verband staat met de door schermreparatie.nl uitgevoerde reparatie, zal schermreparatie.nl het defect onder garantie proberen op te lossen.

a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorgegeven, waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.

c. Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect.

Indien uw toestel wordt gerepareerd in de periode van fabrieksgarantie vervalt de fabrieksgarantie op uw toestel.

Back To Top